SVRA Brickyard Vintage Invitational - IMS - Friday - 6 June '14 - jdellis