SVRA Brickyard Vintage Invitational - Sunday - 6.8.14 - jdellis